Doelstelling van de stichting

 

De stichting heeft als doel: het werven van fondsen ten behoeve van lokaal opererende organisaties in India die zich inzetten voor 'empowerment' van meisjes en vrouwen. Deze fondsen worden ter beschikking gesteld ten behoeve van onder andere educatie waarmee Indiase meisjes en vrouwen in staat worden gesteld meer zeggenschap te krijgen over hun eigen situatie, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

(artikel 2 oprichtingsakte)